Ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα B.A.R.F. διατροφής

 

Η ηλικία του σκύλου μας  Σκύλοι χαμηλής δραστηριότητας Σκύλοι μέτριας δραστηριότητας   Σκύλοι υψηλής δραστηριότητας
 

50 ημερών- 3 μηνών

 

 

7% του σωματικού του βάρος

 

 

8% του σωματικού του βάρος

 

 

10% του σωματικού του βάρος

 

 

3 – 5 μηνών

 

 

5% του σωματικού του βάρος

 

 

6% του σωματικού του βάρος

 

 

7% του σωματικού του βάρος

 

 

5 – 7 μηνών

 

 

4% του σωματικού του βάρος

 

 

5% του σωματικού του βάρος

 

 

6% του σωματικού του βάρος

 

 

7 – 9 μηνών

 

 

3% του σωματικού του βάρος

 

 

4% του σωματικού του βάρος

 

 

5% του σωματικού του βάρος

 

 

9 μηνών και άνω

 

 

2% του σωματικού του βάρος

 

 

3% του σωματικού του βάρος

 

 

4% του σωματικού του βάρος

 

 


 

Υπολογισμός
 

1ο Βήμα

 

Επιλέγουμε την ηλικία του σκύλου μας.

 

2ο Βήμα

 

Επιλέγουμε τη ενέργεια του σκύλου μας.

 

3ο Βήμα

 

Πολλαπλασιάζουμε τα κιλά του σκύλου επί το ποσοστό (%) που αναλογεί.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου