Ευρωπαϊκή πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική σας προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε που και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

  • Η Ιστοσελίδα dogmania.gr ΔΕΝ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από ανάγκες του ίδιου συστήματος (πχ σαν αναφορά, από την ίδια την σελίδα).
  • Η Ιστοσελίδα  dogmania.gr αποθηκεύει τα ακόλουθα δεδομένα σας στην Βάση Δεδομένων της: Ονοματεπώνυμο, e-mail και προαιρετικά: Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, τα οποία συμπληρώνει το κάθε μέλος της.
  • Τα ακόλουθα δεδομένα χρησιμοποιούνται για ενημερώσεις και για ΚΑΜΙΑ άλλη χρήση: Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο.

Αν επιθυμείτε να διαγραφούν τα στοιχεία σας από το σύστημα μας, ενημερώστε μας στο email [email protected]

Cookies

Το dogmania.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το dogmania.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα dogmania.gr.